Metodistikirkko on maailmanlaajuinen kirkkokunta, joka toimii yhdessä. Työmme on yhteistä työtä, jossa kaikki osamme ovat tasaveroisia ja yhtä tärkeitä.

Metodistikirkon rakenne

Metodistikirkon rakenne perustuu edelleenkin suuressa määrin John Wesleyn antamiin ohjeisiin. Vuosien varrella tapahtuneet hajaannukset ja yhdistymiset toisten kirkkojen kanssa ovat tuoneet tietenkin joitakin uudistuksia. Myös kansalliset lait aiheuttavat jonkin verran muutoksia. 

Tietoa kirkosta

Metodismi Suomessa

Metodismin alku herätyksestä kirkoksi 1700-luvulla

Metodismin historia alkaa 1720-luvun Englannissa, Oxfordissa, jossa innokas teologian opiskelija, John Wesley (1703–1791), yhdessä veljensä Charles Wesleyn ja m…

Seurakunnat

Seurakunta on sinua varten. Se on paikka, jonne voit tulla pysähtymään ja levähtämään. Se on myös paikka, jossa voit palvella ja osallistua omien lahjojesi, kykyjesi ja voimavarojesi mukaan. Saat olla mukana jossakin suuressa: Jumalan työssä.