Suomen metodistikirkossa on tavoitteena, että jokainen palvelutehtävä ja kaikki toiminta tähtäävät opetuslapsien tekemiseen sekä maailman kokonaisvaltaiseen muuttamiseen. Tämä tarkoittaa toimintaa, jossa

  1. julistetaan evankeliumia sekä etsitään ja toivotetaan tervetulleeksi ihmisiä Kristuksen ruumiiseen,
  2. johdatetaan ihmiset omistautumaan koko elämällään Jumalalle vedessä ja hengessä tapahtuvan kasteen sekä uskon kautta Jeesukseen Kristukseen,
  3. kasvatetaan ihmisiä kristilliseen elämään palvonnan, sakramenttien, hengellisten oppien sekä muiden armonvälineiden, kuten yhteenkokoontumisten kautta,
  4. lähetetään ihmisiä maailmaan elämään rakastavasti ja hurskaasti Kristuksen palvelijoina parantaen sairaita, ruokkien nälkäisiä, huolehtien muukalaisista, vapauttaen taakoitettuja, olemaan myötätuntoisia ja huolehtivia sekä kehittämään yhteiskunnallisia rakenteita yhdensuuntaisiksi evankeliumin kanssa sekä
  5. jatkuvasti etsitään sekä toivotetaan ihmisiä tervetulleeksi Kristuksen ruumisyhteisöön. Tätä työtä koordinoidaan eri toimialojen kautta.

Evankeliointi on viestintää

Viime vuosina tiedonvälitys ja kommunikonti on ollut paljon esillä. Uutisissa on pohdittu valeuutisten merkitystä ja on syntynyt aivan uusi termikin, vaihtoehtoinen totuus. Monesti olet ehkä kuullut puhuttavan totuuden jälkeisestä ajasta.

Lähetystyö

Suomen Metodistikirkon lähetystyö on kanava, jonka kautta välitetään sanomaa Kristuksen rakkaudesta kotimaamme ulkopuolelle. Jaamme John Wesleyn ajatuksen ”Koko maailma on pitäjäni – sielujenpelastus on tehtäväni”…

Viestintä

Viestintätoimialan tarkoituksena on yhtenäistää ja keskittää kirkon ulkoista viestintää sekä tiedottamista. Viestinnän organisoinnin kautta edistetään evankeliumin leviämistä maailmaan. Toiminnallisesti tämä näkyy tuotetussa materiaalissa (esim. leht…

Maahanmuuttajatyö

Metodistikirkon maahanmuuttajatyössä paneudutaan maassamme asuviin tai vieraileviin ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin ja toimitaan heidän parissaan ja hyväkseen. Rinnallakulkijuus, avustaminen niin tavaroiden kuin asioinnin kanssa, suomen kielen,…

Koulutus

Koulutustyön tavoite on järjestää Suomen metodistikirkon seurakuntapalvelija- ja maallikkosaarnaajakoulutusta teologisen seminaarin rinnalla. Työn tarkoituksena on palvella muita toimialoja järjestämällä koulutuksia tarpeen mukaan ja palvella kirkon …

Lapsityö

Evankeliumia lapsille! Perheystävällinen kirkko!

Lapsityössä meillä on näky opettaa evankeliumia lapsille heille mieluisin, erilaisin ja luovin keinoin. Meillä on näky olla perheystävällinen kirkko, jossa jokainen ikäryhmä huomioidaan ja lapsiperh…

Nuorisotyö

  • Nuorissa on potentiaalia! Parasta seurakunnan hoitoa on huolehtia lapsista ja nuorista.
  • Helposti odotamme nuorten muuttuvan seurakuntakelpoisiksi, mikä usein jää tapahtumatta, kun aika tekee tehtävänsä. Ehkä siksi seurakuntien…

Kotimaantyö

Metodistikirkon kotimaantyö varustaa seurakuntia ja niiden jäseniä kirkon yhteiseen työhön muuttamaan maailmaa tekemällä opetuslapsia Jeesukselle Kristukselle.

Toimialajohtaja: Veli Loponen, veli.loponen@metodistikirkko.fi…

Diakoniatyö

Metodistikirkon diakoniatyö sisältyy Uuden Testamentin sanomaan. Kirkon diakoniatyön painotus on yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyssä ja lievittämisessä. Jeesuksen esimerkin mukaan kohtaamme ihmisen, kuuntelemme hänen tarpeitaan ja hätäänsä. Tahdomme auttaa niitä, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa.