Sillä vaikka minä olen riippumaton kaikista, olen tehnyt itseni kaikkien palvelijaksi, voittaakseni niin monta kuin suinkin, ja olen ollut jutalaisille ikään kuin juutalainen, voittaakseni juutalaisia; lain alaisille ikään kuin lain alainen, vaikka itse en ole lain alainen, voittaakseni lain alaiset; ilman lakia oleville ikään kuin olisin ilman lakia- vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa – voittaakseni ne jotka ovat ilman lakia; heikoille minä olen ollut heikko, voittaakseni heikot; kaikille minä olen ollut kaikkea, pelastaakseni edes muutamia. 1Kor.9:19–22

Kun puhutaan sotilas- tai sairaalapastorista, niin tiedetään mistä on kyse. MC-pastori voitaneen liittää samaan porukkaan. Ympäristö ja työtavat ovat pikkusen erilaisia kuin sen kotikirkon pastorin tapa tehdä. Toimin yhteiskristillisessä Preacher MC -kerhossa piispamme siunaamana pappina. Kuulun myös Porin Metodistikirkkoon jäsenenä. Varsinaista työtäni teen yhdessä kerhoveljieni kanssa kaikkialla missä kohtaamme motoristeja. Voin sanoa että kirkkomme on kaikkialla Jumalalan taivaan alla ja seurakuntalaisia ovat kaikki ne joita kohtaamme liikkuessamme siellä minne Herra meitä johdattaa.

Toimimme täysivaltaisena MC-kerhona bikeryhteisössä johon kuuluu noin 450 kerhoa. Kerhomme 20-vuotiaan matkamme alusta alkaen periaatteenamme on ollut elää ja ajaa motoristeina motoristien keskuudessa kätkemättä kristillisiä arvojamme. Toimintamme peruspilarina on ollut yli seurakuntarajojen menevä yhteinen uskomme Jeesuksen Kristuksen pelastustyöhön. Tärkeänä koemme myös sisäänpäin suuntautuvan keskinäisen kristillisen yhteyden vaalimisen, toistemme huomioimisen ja yhdessä tekemisen. Ulospäin pyrimme toimimaan samojen periaatteiden pohjalta.

Emme niinkään järjestä ulospäin suuntautuvia hengellisiä tilaisuuksia, vaan näemme tärkeänä hyvien ja luontevien ystävyyssuhteiden luomisen, niiden ylläpitämisen ja vahvistamisen. Uskomme, että on tärkeä toimia luonnollisesti syntyneiden ystävyyssuhteiden kautta. Toivomme ja rukoilemme, että arjessa sanoissamme ja teoissamme näkyisi Kristuksen meissä tekemää työtä. Ymmärrämme, että juuri tuo Jumalan työ on se joka tuo toivon ja valon  pimeään. Vaikka olemme Prachereita, niin emme saarnaa, vaan uskomme Jumalan antavan meille viisautta tehdä oikeita asioita oikeaan aikaan, oikeissa paikoissa. Tehtävämme on kertoa hyvää sanomaa eteenpäin sinne missä sitä ei ole ja tähän me rukoilemme Jumalalta johdatusta ja uskomme, että Hän on valmistanut meille kaikille oikeat tiet kulkea. Kaikki ihmiset ovat Jumalalle rakkaita, myös me motoristit. Herra meitä kaikkia siunatkoon. Muistetaan toisiamme rukouksin. Ja siunattua joulunaikaa kaikille.

MC-pastori Pasi Eloranta

+358 40 9120657

pasi.eloranta@gmail.com