”Vaikka maailmanloppu tulisi huomenna, tänään istutan puun.” 

Voisin aloittaa historiasta ja kertoa, että 1900-luvulla Suomen Metodistikirkossa oli elävä ja toimiva Epworth-nuorisoliitto, paljon lapsia ja nuoria, pyhäkouluja, erilaisia kerhoja ja nuortenleirejä. Mutta tämä käsillä oleva päivä on tärkeämpi meille, vaikka historia voi jotain opettaakin. Lapsityötä on aina ollut ja toivottavasti sitä on aina oleva. Se riippuu meistä. Pidän tuosta yllä kirjoittamastani sitaatista, vaikka en tiedä kuka sen sanoi. Se voimaannuttaa minua lapsityössä. Sillä, jos meillä nyt on kirkossamme lapsia, varustakaamme heitä tuntemattomaan huomiseen Jumalan Sanalla, kaikella kristillisellä opetuksella, rakkaudella ja huolenpidolla.

Nyt on kuitenkin astuttu mielestäni uuteen aikaan. Ensimmäiseksi organisaation näkökulmasta: Vuoden 2017 vuosikonferenssissa lapsityö ja nuorisotyö jaettiin toimialoihin. Aikaisemmin on lapsityö sisältynyt nuorisotyöhön. Nyt lapsityöllä on oma toimialansa, muotonsa, tekijänsä ja johtajansa. Lapsityö keskittyy aivan pienistä lapsista varkki-ikäisiin asti. Yhteistyössä nuorisotyön toimialan kanssa saamme yhdistettyä voimavaroja ja saamme varmasti enemmän hedelmää aikaiseksi. Yhteistyöllä voimme myös vahvistaa kristillisen kasvatuksen polkua kirkossamme lasten ja nuorten kehityskaaressa.

Uuteen aikaan on siirrytty myös siinä, että lapsityötä on laajentunut nettiin. Suomen Metodistikirkon Lapsityön YouTube-tilille on syntynyt lähes 50 opetusvideota, joita voi katsella missä vain, koska vain ja kuka vain. Niitä voi myös näyttää ja käyttää opetuksessa vapaasti. Lisäksi Nettikirkoissa on toiminut joka kerta pyhäkoulu jo kohta kaksi vuotta. Pyhäkoulu ja sen oma porukkansa on vakiintunut, mutta se on tavoittanut myös aivan uusia lapsia eri paikkakunnilta. Uutena on tullut mukaan nyt syksyllä yhteistyössä nuorisotyön toimialan kanssa varhaisnuorten ja nuorten ryhmät kerran kuussa. Nettikirkossa on parhaimmillaan kaikki ikäpolvet edustettuina. 

Pidän tärkeänä lapsityön kannalta perinteisiä tapoja ja tahdon omalta osaltani vahvistaa niitä: pyhäkoulua, kerhoja, perhekirkkoja ja leirejä. Tutut paikat, tavat ja aito kanssakäyminen luovat turvallisuutta lapsille ja synnyttävät hyviä muistoja. Kesäksi onkin suunnitteilla perhe/lastenleiri/nuortenleiri yhteistyössä nuorisotyön toimialan kanssa. Kuitenkin tämä aika pakottaa meitä myös muuttumaan hyvällä tavalla. Pienessä kirkossamme, jossa on tällä hetkellä vain vähän lapsiperheitä – muutos ollut erittäin hedelmällinen. Olemme nettityön ansiosta enemmän yhteydessä toistemme kanssa yli paikkakuntarajojen ja olemme kasvaneet kirkkokuntana yhtenä isona perheenä. Mutta uskon, että nettityön hedelmä myös tuo seurakuntiin ja paikkakunnille lisää lapsia ja vahvistaa koko lapsityötä kirkossamme. ”Tänään istutan puun…”

Liisa Lehti
Lapsityön toimialajohtaja ja pastori

Kuvateksti: Vuosikonferenssin jumalanpalveluksessa esiintyi lapsia ja varhaisnuoria Turusta ja Helsingistä.