Koulutuksen toimialan/opetuslapseuskoulun tavoite on tukea kirkkomme yhteisen näyn ja strategian toteutumista.

Toimiala tukee kirkkomme kaikkia työmuotoja tarkkaillen yhteiskunnan muutosta ja pyrkien järjestämään toimialoille kuin myös seurakunnille sekä niiden jäsenille tarvittavaa koulutusta, auttaen opetuslapseuttamisessa sekä uusien ihmisten tavoittamisessa kuin myös uusien uskonyhteisöjen rakentamisessa.

Koulutuksen toimiala vastaa kirkon maallikoiden koulutuksesta ja kirkon raamattukoulun toiminnasta (ent. Avoin Raamattukoulu) sekä koulutuksen organisoinnista ja kehittämisestä. 

Kirkkohallituksen kokouksessa 15.2.2020/Helsinki, hyväksyttiin Raamattukoulun 3-vuotinen kehitys- ja hankesuunnitelma. Projektin tavoitteena on kehittää ja uudistaa koulutusta sekä mahdollistaa Kirkon työntekijä -koulutus tulevaisuudessa omassa maassamme.

 

Uusi nimi koululle

Järjestämämme nimikilpailuun ”Anna koululle uusi nimi” tuloksena oli nimiyhdistelmä, joka tukee kirkkomme näkyä ja strategiaa. Opetuslapseuskoulumme nimeksi huhtikuussa 2020 tuli Hyvän Yhteisö – AcrossTribe. 

Koulun internet sivut löytyvät osoitteesta: https://www.acrosstribe.org ja sieltä löydät enemmän tietoa koulustamme ja mahdollisuuksista oppia. Koulumme sijaitsee fyysisesti Lahdessa jossa meillä on opetustilat ja valmiudet etäyhteyksiin.

 

ACT-OPETUSLAPSEUSKOULU / HYVÄN YHTEISÖ – ACROSSTRIBE: 

Toimii seurakuntien ja toimialojen koulutuspalveluna kuin myös itsenäisenä opetuslapseuskouluna, johon oppilaita voidaan ottaa myös kirkkomme ulkopuolelta tietyin rajauksin. Tarkoitus olisi näin saada opetuslapseuskoulusta yksi vaihtoehtoinen kanava markkinoida kirkkoamme myös ulospäin. 

Oppimisalustana AcT -koulu käyttää Moodlea. 

Seuraavassa valoitamme Koulutuksen toimialan toimintamallia (v. 2021).

Rakennamme  kouluamme vähän kerrassaan ja pyrimme koko ajan vastaamaan koululutustarpeisiin.

 

Hyvän Yhteisö – AcT: 

Koulutus / kumppanuus verkosto yksittäisten toimijoiden ja yhteisöjen kanssa. 

 

Hyvän Tekijät:  

Vapaaehtoistyön – verkosto. (avuksi seurakuntien työhön, Kirkon toimialojen tueksi jne.)

Paja-pienryhmät (tavoittava, opettava, toimiva, erilaisia.) – järjestämme koulutusta tarpeen mukaan.

 

AcT-koulu:

AcT-koulun toiminta jakautuu seuraavasti: 

Act-1st / Opetuslapseuskoulu. 

AcT-2nd / Yhteisö ja verkosto (uusien yhteisöjen ja verkostojen rakentaminen/valmiudet johtajuuteen).

AcT-M1 / Seurakuntatyön perustutkinto (Seurakuntapalvelija koulutus UMC). – Online kurssi

Polku-valmennus (Räätälöity jatkokoulutus).

AcT-Avoin (lyhytkestoisia avoimia kursseja, Webinaarit, tapahtumat, Online -kurssit) – osa kursseista maksullisia.

Puoti/ kauppa: (verkkokauppa, oppijan tarvitsemaa materiaalia opiskeluun)

Mitä voisin oppia vielä? Mihin mukaan? Onko minusta? – Ovat kysymyksiä joita esitämme usein itsellemme. Tässä haluamme rohkaista ja auttaa jokaista löytämään paikkansa yhteisöjemme keskellä ja alkamaan palvella lähimmäistä lahjoillaan ja taidoillaan. Tähän tarvitsemme apuasi, ideoiden ja toiveiden kautta, jotta voisimme järjestää tarvittavaa koulutusta ja luoda jokaiselle mahdollisuus toimia omien resurssien mukaan.

 

Mitä AcT- koulu tarjoaa tänään! 

Voit käydä osaa kursseja itseopiskellen ( online ), tai osallistua Avoimiin -iltoihin joka paikan päällä tai etäyhteydellä.

Onlinekurssit (itseopiskellen, materiaalit oppijan käytettävissä verkossa):

Seurakuntatyön perustutkinto (palvelija AcT-M1) kaikille avoin 12-osainen kurssi. Kurssin voi suorittaa itse opiskellen tai ryhmässä, tuki seurakunnasta. ( maksullinen ) Mahdollisuus lähiopetukseen ryhmässä. 

Uskon ABC 2.0 Metodistinen 11-osainen kurssi uskon perusasioista. ( maksullinen )

AcT-Avoimet illat:  Torstaisin klo 18:00 (kaikille, ilmainen ):

Kuuleeko Jumala (AcT-Kuopio) – parillisilla viikoilla. Raamattu – ja keskusteluryhmä. Toteutus: ryhmä paikan päällä Kuopiossa ja etäyhteydellä, ryhmänä tai yksin mukaan. (kaikille avoin ryhmä) 

Uskon Ytimessä – puhetta elämästä ja Jumalasta (AcT-Lahti) – parittomilla viikoilla. Keskusteluryhmä Jumalan Sanan äärellä. Toteutus: ryhmä paikan päällä Lahdessa ja etäyhteydellä, ryhmänä tai yksin mukaan. (kaikille avoin ryhmä)

Mikäli sinulla on kysyttävää, ideoita, tai haluat keskustella koulutukseen liittyvistä asioista, niin ota rohkeasti yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Jumalan siunausta ja kaikkea hyvää elämääsi toivottaen!

Jukka Hiltunen
Suomen Metodistikirkko/Koulutus
koulutus@metodistikirkko.net
Hyvän Yhteisö/AcT-koulu
contact@acrosstribe.org
+358 505636540