Olemme Yhdistyneen metodistikirkon elämän ja historian kannalta määräävässä tilanteessa. Kirkon historian varrella kristityt ovat useita kertoja ajautuneet keskenään teologisiin väittelyihin ja ovat olleet erimielisiä opista ja etiikasta. Toisinaan se on johtanut uudistuksiin ja jopa hajoamisiin. Melkein viiden vuosikymmenen ajan Yhdistynyt metodistikirkko on ollut erimielinen käsityksessään ihmisen seksuaalisuudesta. Se on aiheuttanut suurta kipua ja loukannut monia ihmisiä. Kyvyttomyytemme ratkaista umpikujaa, joka johtuu erimielisyydestämme, on johtanut meidät tilanteeseen, jossa jonkinlainen jakaantuminen vaikuttaa väistämättömältä.

Yhdistyneet metodistit ympäri maailman ovat liturgisia, vapaamuotoisia, karismaattisia, sosiaalisesti aktiivisia, matalakirkollisia, korkeakirkollisia, kaupunkilaisia, esikaupunkilaisia, pikkukaupunkilaisia, maaseutulaisia ja monia muita. Olemme lapsia, nuoria, nuoria aikuisia, aikuisia, senioreita, uusia kristittyjä ja kokeneita kristittyjä. Olemme monien erilaiset kansallisuuksien ja kulttuurien sulatusuuni – vaikutamme neljällä mantereella ja yli 45 maassa, koostumme lukemattomista kulttuureista ja kielistä. Kaikesta huolimatta muodostamme yhden Yhdistyneen metodistikirkon, ja kaikista haasteista, joita tämä muodostaa, me, teidän piispanne, olemme sitoutuneet paimentamaan koko laumaa ja niin johtamaan sitä kohti ymmärrystä, sovintoa ja yhteyttä Kristuksen ruumiissa.

Yksiselitteisesti haluamme sanoa, että kaikilla jäsenillämme, pastoreillamme, paikallisilla seurakunnillamme ja vuosikonferensseillamme on aina koti ”tulevaisuuden Yhdistyneessä metodistikirkossa” riippumatta siitä kokevatko ne itsensä liberaaleiksi, evankelikaaleiksi, progressiiveiksi, traditionalisteiksi, keskitien kulkijoiksi, konservatiiveiksi, maltillisiksi tai joksikin muuksi. Liian pitkään olemme leimanneet toisiamme teologisesti, asenteellisesti ja näkemyksellisesti tavoilla, jotka ovat pinnallisia sekä epäkunnioittavia uskoamme kohtaan. Pitäydymme wesleyläiseen perintöön, jonka mukaan ”kristillisen uskon elävä ydin paljastetaan Kirjoituksissa, valaistaan traditiossa, elävöitetään henkilökohtaisen kokemuksen kautta ja vahvistetaan järjellä.”

Olemme sitoutuneet Yhdistyneeseen metodistikirkkoon ja lupaamme jatkaa piispallisessa kaitsennassa kirkossamme arvostaen niiden seurakuntalaisten ja pastorien henkilökohtaisia vakaumuksia, jotka haluavat pitäytyä kirkon nykyisessä kannassa suhteessa homoseksuaaliseen käyttäytymiseen. Koska on odotettavissa, että Yhdistyneen metodistikirkon käytäntö suhteessa ihmisen seksuaalisuuteen tulee muuttumaan tulevaisuudessa, haluamme toteuttaa johtajuuttamme niin, että ne, jotka päättävät jäädä Yhdistyneeseen metodistikirkkoon, voivat edelleen ilmaista henkilökohtaista sitoutumistaan nykyiseen kantaan, eikä heitä pakoteta osallistumaan toimintaan, joka on vastoin heidän henkilökohtaisia, hengellisiä vakaumuksiaan.

Kaipaamme Yhdistynyttä metodistikirkkoa, joka jatkaa matkaansa kohti uusia konnektionaalisen kirkon muotoja, jonka Yleiskonferenssi on keskittynyt maailmanlaajuisiin ydinkysymyksiin ja jonka eri alueita vahvistetaan paikallisesti sovelletuilla tavoilla elää ja toteuttaa yhteistä tehtäväämme. Lupaamme syvästi juurtuneina Yhdistyneen metodistikirkon opillisiin periaatteisiin harjoittaa piispallista tointamme niin, että se mahdollistaa mahdollisimman monen metodistin, niin maallikoiden kuin pastorienkin, jotka vain haluavat pysyä Yhdistyneessä metodistikirkossa ja – yhdessä – jatkaa opetuslasten tekemistä Jeesukselle Kristukselle maailman muuttamiseksi.

Riippumatta mahdollisista jakaantumisista Yhdistynyt metodistikirkko haluaa pysyä uskollisena kristillisen evankeliumin todistajana. Olemme sitoutuneet kutsuumme tehdä opetuslapsia Jeesukselle Kristukselle maailman muuttamiseksi. Me kolme ensimmäisenä allekirjoittanutta piispaa, jotka olemme laatineet tämän lausunnon, palvelemme piispanalueilla Pohjois-, Länsi- ja Keski-Euroopassa sekä Pohjois-Afrikassa, jotka sisältävät suuria eroja.

Helmikuu 2021, ensimmäiset allekirjoittavat piispat
Christian Alsted
Harald Rückert
Patrick Streiff