Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo. Roomalaiskirje 15:13

Näillä sanoilla haluan toivottaa teille kaikille siunattua uutta vuotta!

Aloitan vuoden jakaakseni kanssanne muutaman sanan yhteisymmärryksestä, johon kirkkokuntamme eri ryhmittymät ovat päässeet. Sen lopputulos on dokumentti nimeltään ”Käytännöt sovintoon ja armoon jakaantumisen kautta”, ja se julkaistiin 3.1. Kirkon hajoaminen on odotettavissa, kun konservatiiviset ryhmittymät kirkossa suunnittelevat uuden metodistikirkon perustamista Yhdistyneen metodistikirkon jatkaessa toimintaansa.

Yhteisymmärrys ja selkeä sopimus saatiin aikaan sovitteluryhmässä, joka kokosi kirkon merkittävimmät ryhmittymät. Sopimus mahdollistaa vuosikonferenssien ja paikallisten seurakuntien muokata tulevaisuutta, jossa ne voivat kehittää työtään omassa kontekstissaan sekä kulttuurissaan lahjomattomasti ja uskollisesti, kun ne seuraavat Jumalan kutsua.

Osallistuin tähän prosessiin kesällä 2019 Sierra Leonen piispa John Yambasun kutsusta. Halusin nostaa esiin keskuskonferenssien ja Euroopan näkökulmaa Yhdysvaltojen hallitsemassa keskustelussa, ja kannustaa erilaisia ryhmittymiä keskustelemaan keskenään sekä etsimään yhdessä yhteisiä ratkaisuja, jotka olisivat koko kirkon eduksi. Osallistuminen sovitteluryhmään on ollut laajaa vaativaa työtä rukouksessa. On ollut hetkiä, jolloin jännitteet ovat olleet niin kovat, että olen epäillyt, että emme voi olla samaa mieltä mistään. Mutta lopulta pystyimme lähentymään toisiamme.

Monille kirkon hajaantuminen tulee olemaan kivuliasta ja tuskallista. Niin minäkin koen sen. Mutta kuilut erilaisten teologisten ja eettisten näkemysten välillä kirkossa ovat liian syviä, jotta ne voisi ylittää. Vahvan, laajan ja kunnioittavan sopimuksen syntymisen tarkoitus ennen toukokuun Yleiskonferenssia Minneapolisissa on taata rauhallinen ja arvokas päätösprosessi, joka voi auttaa kirkkoa menemään Jumalan suunnitelmassa eteenpäin. Vaihtoehtona olisi riitaisa tappelu, joka voisi tehdä suunnatonta tuhoa työllemme.

Sovitteluryhmä ei olisi voinut tehdä työtänsä ilman Kenneth Feinbergin huikeaa ohjausta. Hän on tunnettu sovittelija monissa konfliktitilanteissa. Feinberg, joka itse on juutalainen, tarjosi ammatillisen apunsa pro bono, yleisen hyvän vuoksi.

Seuraavassa on joitakin sopimuksen pääkohdista. Kannustan painokkaasti lukemaan koko sopimuksen.

  • Keskuskonferenssit voivat äänestää irtaantumisesta Yhdistyneestä metodistikirkosta ja liittymisestä uuteen metodistikirkkoon. Toteutuakseen tämä vaatii 2/3 äänten enemmistön. Aikaa siirtymälle on 31.12.2021 saakka.
  • Vuosikonferenssi voi tahtoessaan päättää äänestää siirtymisestä toiseen metodistikirkkoon. Äänestys voidaan toteuttaa, jos 20% vuosikonferenssin äänioikeutetuista edustajista tahtoo sitä. Siirtyminen vaatii 57% äänten enemmistön. Siirtymälle on aikaa 1.7.2021 saakka.
  • Mikäli paikallinen seurakunta ei äänestä, se jää samaan kirkkoon kuin vuosikonferenssi, johon se kuuluu. Mikäli paikallinen seurakunta tahtoo äänestää siirtymisestä, seurakuntaneuvosto päättää tarvitaanko 2/3 vai yksinkertainen äänten enemmistö. Siirtymälle on aikaa 31.12.2024.
  • Mikäli seurakunta päättää irtaantua Yhdistyneestä metodistikirkosta, mutta se ei halua liittyä uuteen, Yhdistyneestä metodistikirkosta irtaantuneeseen metodistikirkkoon, koskee sitä kirkkojärjestyksen pykälä 2553.
  • Yhdistyneestä metodistikirkosta irtaantuvalle konservatiiviselle ryhmälle, joka muodostaa uuden kirkkokunnan annetaan 25 miljoonan dollarin rahoitus. Lisäksi varataan kaksi miljoonaa dollaria, mikäli jotkin muut ryhmittymät päättävät myös irtaantua ja perustaa oman kirkkokunnan.
  • Historiallisesti rasismin vuoksi syrjäytyneiden ihmisryhmien yhteisöjen tukemiseksi GCFA varaa 39 miljoonaa dollaria jaettavaksi kahdeksan vuoden aikana aasialaisten, mustien, latinojen, Amerikan alkuperäisväestön ja tyynenmeren saarten kirkon parissa tehtävälle työlle sekä Afrikan yliopistolle. Kokonaissummasta 13 miljoonaa dollaria tulee irtaantuvalta konservatiiviselta kirkolta.
  • Kaikki hallinnolliset ja oikeudelliset prosessit, jotka koskevat rajoituksia julkisesti homoseksuaalisessa suhteessa olevia henkilöitä ja samaa sukupuolta olevien häitä kohtaan, asetetaan sivuun 1.1.2020 alkaen, kunnes kirkon jakaantuminen on suoritettu loppuun. Papistolla on hyvä maine niin kauan, kun valitukset ovat sivussa.

Vaadittavaa säädöstä ollaan kirjoittamassa ja se tuodaan Yleiskonferenssille yhden tai useamman vuosikonferenssin aloitteena. Näin sovitteluryhmä antaa työnsä yleiskonferenssiedustajien käsiteltäväksi ja päätettäväksi. Yleiskonferenssi on metodistikirkon korkein päättävä elin, ja sen edustajat tekevät koko kirkkokuntaa koskevia päätöksiä. Edustajilla on laaja ja tärkeä vastuu, ja meidän tulee ympäröidä heidät rukouksillamme tulevina viikkoina sekä konferenssin aikana.

Toivon ja rukoilen, että sovitteluryhmän ehdotus voisi Jumalan armosta tuoda helpotusta kipuun, jota olemme aiheuttaneet toinen toisellemme, ja että se vahvistaisi kirkkoa kokonaisvaltaisesti omistautumaan tehtävälleen, vaikka se toteutuisi erilaisissa olosuhteissa.

Pohjois-Euroopan ja Euraasian keskuskonferenssissa, kuten Pohjoismaiden ja Baltian piispanalueellakin, meillä on erilaisia teologisia ja eettisiä näkökulmia, jotka koskevat monia asioita, mutta myös sitä, miten teemme työtämme kaikkien ihmisten parissa – myös niiden kanssa, jotka identifioituvat LGBTQ-ihmisiksi. Yleiskonferenssin päätökset vaikuttavat keskuskonferenssiin ja Pohjoismaiden ja Baltian vuosikonferensseihin merkittävillä tavoilla, ja teemme tärkeitä päätöksiä. Pyrkimykseni on tehdä kaikkeni auttaakseni konferensseja muovaamaan tulevaisuuttaan omissa konteksteissaan ja kehittämään työtään uskollisina Jumalan kutsulle tehdä opetuslapsia Jeesukselle Kristukselle maailman muuttamiseksi.

Kutsun sinua kanssani rukoilemaan ja pyrkimään olemaan elävä kirkko, joka anteliaasti ja iloiten jakaa Jeesuksen rakkautta ja pelastusta ihmisille ympärillämme. Jumala kutsuu meitä edelleen…

Christian Alsted
piispa

Sovitteluryhmän sopimus on luettavissä täällä. Sopimusta selventämään on laadittu artikkeli usein kysytyistä kysymyksistä, joka löytyy täältä. Kumpikin teksti on toistaiseksi vain englanniksi.