Suomen Metodistikirkon lähetystyö on kanava, jonka kautta välitetään sanomaa Kristuksen rakkaudesta kotimaamme ulkopuolelle. Jaamme John Wesleyn ajatuksen ”Koko maailma on pitäjäni – sielujenpelastus on tehtäväni”. Kirkkomme tekee työtä Intiassa, Venäjällä ja Thaimaassa. Näissä kohteissa pyrimme auttamaan ihmistä kokonaisvaltaisesti yhteistyössä paikallisten seurakuntien ja järjestöjen kanssa. Lisäksi jotkin Suomen Metodistikirkon paikallisseurakunnat avustavat muitakin lähetystyökohteita eri järjestöjen ja seurakuntien kautta. Lähetystyön tukeminen rukouksin ja varojen kokoaminen eri työmuotojen kautta ovat oleellinen osa kaikkien seurakuntiemme toimintaa.

Yhteyshenkilö
Marja-Leena Liljeroos
p 0445909412

Intia

Suomen Metodistikirkko tukee Intiassa, Chennaissa, toimivan Bethel Mission-järjestön evankeliointi-,koulutus-,ja avustustyötä. Tämä vuonna 1987 perustettu järjestö tekee evankeliointityötä ja ylläpitää koulua Kolathurin esikaupunkialueella Chennaissa. Lisäksi Bethel Mission-järjestö tekee kylätyötä Nellipudin kylässä, noin 40 kilometrin päässä Rajahmundryn kaupungista. Kylän asukkaat ovat hyvin köyhiä. Työmuotoina Nellipudissa ovat evankeliointi, koululaisten tukiopetus iltapäivisin, lapset saavat tukea koulun kotitehtävien suorittamiseen, koska suurin osa vanhemmista ei ole koulutettuja, eivätkä kykene auttamaan lapsiaan opinnoissa. Lesket saavat riisi-ja vaateapua. Kummituen avulla useat lapset ovat saaneet peruskoulutuksen ja osa on suorittanut senjälkeen myös ammatti-tai korkeakoulututkinnon. Kylään on rakennettu työkeskus, jossa järjestetään hartaus ja Jumalanpalveluksia.

facebook: Suomen Metodistikirkon Ulkolähetystyö

Venäjä

Tuemme Venäjän Metodistikirkon hengellistä työtä aikuisten ja lasten parissa Keski-Vepsässä Venäjällä. Vepsäläiset ovat pieni, muutaman tuhannen suuruinen suomensukuinen kansa Äänisjärven länsi- ja eteläpuolella. Vepsän kieltä puhuu enää muutama tuhat henkilöä, ja hengelliset tilaisuudet pidetään venäjäksi. Kylät, joihin olemme tehneet vierailuja vuodesta 1991 alkaen, sijaitsevat noin 400 kilometriä Pietarista itään. Työmuotoina ovat kesäisin pidettävät lastenleirit ja ortodoksikirkon kalenterin mukaan tammikuun alussa pidettävät joulujuhlat kolmella vepsäläiskylällä: Järvienkylä (vepsäksi Järved, venäjäksi Ozjora), Sonjala (venäjäksi Šondovitš) ja Kurba. Lisäksi pidetään jumalanpalveluksia ja tehdään kotikäyntejä iäkkäiden tai huonosti liikkuvien vanhusten luo.

facebook: Suomen Metodistikirkon Ulkolähetystyö

Thaimaa

Tuemme myös Help To Orphans ry- järjestön (H2O) työtä Burmasta eli Myanmarista sisällissotaa paenneiden ihmisten hyväksi. H2O-järjestö perustettiin Suomessa vuonna 2004. Työ Thaimaassa alkoi vuonna 2008, kun Um-phang-nimiseen kylään perustettiin orpokoti Burmasta yksin tulleita lapsia varten. Pian perustettiin myös koulu paperittomille pakolaislapsille, joilla ei ole mahdollisuutta päästä Thaimaan kouluihin. Koulu on saanut Thaimaan hallintoviranomaisilta toimiluvan. Opetus tapahtuu burman kielellä ja Burman opetussuunnitelman mukaisesti, jotta lapset pystyisivät myöhemmin halutessaan palaamaan kotimaahansa Burmaan.

Lisäksi H2O jakaa jonkin verran ruoka-apua suurimmassa avun tarpeessa oleville pakolaisperheille.

Evankeliumin julistusta varten koulun viereen on rakennettu kirkko, joka aluksi toimi myös opetustilana. Orpokodin ja koulun yhteydessä toimii aktiivinen, kasvava seurakunta; joitakin kirkon jäseniä on jo lähtenyt raamattukoulutukseen tähtäimessään hengellinen työ.

Suomen Help To Orphans ry -työtä johdetaan englannin kielellä. Yhteystiedot ja ajankohtaista tietoa löytyy järjestön omilta internet sivuilta www.help2orphans.com ja facebookista https://www.facebook.com/H2OHelptoOrphansry/

Suomen Metodistikirkon paikallisseurakuntien muista lähetystyön kohteista saa tietoa seurakuntien internet-sivuilta ja ottamalla yhteyttä seurakuntaan.