Viestintätoimialan tarkoituksena on yhtenäistää ja keskittää kirkon ulkoista viestintää sekä tiedottamista. Viestinnän organisoinnin kautta edistetään evankeliumin leviämistä maailmaan. Toiminnallisesti tämä näkyy tuotetussa materiaalissa (esim. lehti ja tv- ja radiojumalanpalvelukset).