Metodistikirkon maahanmuuttajatyössä paneudutaan maassamme asuviin tai vieraileviin ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin ja toimitaan heidän parissaan ja hyväkseen. Rinnallakulkijuus, avustaminen niin tavaroiden kuin asioinnin kanssa, suomen kielen, kokkaus- ym. kurssit, kv. kahvilat, tulkkaus ja pienryhmät mm. kuuluvat toimintamme piiriin.