• Nuorissa on potentiaalia! Parasta seurakunnan hoitoa on huolehtia lapsista ja nuorista.
  • Helposti odotamme nuorten muuttuvan seurakuntakelpoisiksi, mikä usein jää tapahtumatta, kun aika tekee tehtävänsä. Ehkä siksi seurakuntien pitäisi muuttua nuorisokelpoisiksi. Se onnistuisi helpoiten ottamalla vastaan nuoret, jotka tuovat muutoksen mukanaan.

Suomen Metodistikirkon yhteisessä nuorisotyössä tuetaan seurakuntien omaa nuorisotyötä. Vastuunkantajia varustetaan työn haasteisiin. Seurakuntia innostetaan jakamaan osaamistaan koko kirkon hyväksi. Kirkon yhteiset nuorisotapahtumat, viikonloput ja leirit, luovat pohjan nuorisotyölle ja koko kirkon tulevaisuudelle.