Tavoitteena on seurakunnan elämä aina vain lähempänä Jumalaa ja Hänen äänensä kuuleminen. Haluamme olla Raamatun Sanan totuudessa ja pyhityksessä rakastava ja kutsuva seurakunta. Kutsumme ihmisiä pysähtymään Jumalaan ja oivaltamaan, että Jumala on yksi: Isä, Poika ja Pyhä Henki ja että ihminen on kokonaisuus: ruumis, sielu ja henki.

Ihmisellä on kokonaisena ihmisenä ihmisarvo ja hän on Jumalalle rakas. Isän rakkaudessa saamme elää Jeesusta Kristusta Vapahtajana todeksi armahdettuina syntisinä, osallisina Pyhästä Hengestä. Hänessä eläen loistamme Hänen valoaan ja emme voi olla kätkössä, emmekä edes halua!