Lämminhenkinen seurakunta avoimin sydämin, avoimin ovin ja avoimin mielin.

Haluamme olla yhteyttä korostava seurakunta, jossa on hyvä, kodinomainen ilmapiiri. Pidämme tärkeänä avoimuutta ja jokaisen ihmisen arvostamista riippumatta siitä, keitä he ovat. Uskomme,että Jumalan rakkaus ja läsnäolo luovat ilmapiirin, jossa on helppo olla omana itsenä ja kasvaa Kristuksen tuntemisessa.

Uskomme, että Jeesus on paras esimerkki hyvään elämään. Seuraamalla Jeesuksen opetuksia ja esimerkkejä osoitamme uskoamme ja rakkauttamme lähimmäisiin. Uskomme, että jokaisella uskovalla on Jumalan antama tehtävä kasvaa opetuslapsena Jeesusta seuraten sekä tehdä toisia opetuslapsia Jeesuksen lähetyskäskyn mukaisesti. Jokainen kasvaa yksilönä eri tavoin sekä omaa erilaisia lahjoja ja kykyjä, mikä vaikuttaa siihen, mikä on oma paikkamme seurakunnan tehtävässä.

Pidämme tärkeänä sitä, että emme tuomitse toisiamme. Raamatun kehotus pyhyyteen koskee itseämme, ei sitä, että että tarkkailemme kaiken aikaa, miten muut onnistuvat. Uskomme, että pyhä elämä on luonnollista elämää, johon liittyy myös nurjia puolia. Tämä tarkoittaa sitä, että pyhyyteen pyrkiminen ei poista mahdollisuutta virheisiin ja lankeemuksiin. Elämällä pyhää elämää rehellisesti vajavaisina ihmisinä näytämme myös esimerkkiä ympäristöllemme armollisesta ja rakastavasta Jumalasta.
Pidämme tärkeänä tervettä ja tasapainoista karismaattisuutta sekä eri tehtävien ja lahjojen arvostusta. Ymmärrämme, että olemme seurakuntana yhteisen tehtävän suorittajia, jossa kaikilla uskovilla on tärkeä rooli.

Lisätietoja:

turku@metodistikirkko.fi
turku.metodistikirkko.net