Kansainvälinen

Suomen metodistikirkko on osa kansainvälistä Yhdistynyttä metodistikirkkoa (United Methodist Church), joka koostuu useista erilaisista kulttuureista, perinteistä, taustoista ja kristillisen uskon harjoittamistavoista.

Yhteisöllinen

Metodistikirkko perustuu liittoajatukselle. Jokainen kirkon jäsen ja seurakunta on yhdessä liitossa. Jokainen metodistiseurakunta on sitoutunut toisiinsa kirkkokuntana yhteenliittyneenä yhteisöjen ketjuna. Metodistikirkko on hallinnoltaan demokraattinen.

Hyväksyvä

Jokainen ihminen on tervetullut seurakuntiimme, osallistumaan ehtoolliselle sekä seurakunnan jäseneksi.

Raamatullinen

Metodistit luottavat vapauteen kristillistä oppia koskevissa asioissa. Uskoamme ohjaavat Raamattu, traditio, kokemus ja järkin. Näistä tärkein on kuitenkin Raamattu, joka todistaa Jumalan luomistyöstä, sovituksesta ja huolenpidosta Jumalan lasten keskuudessa.

Wesleyläinen

Metodistien juuret ovat 1700-luvun herätyksessä, jota johti John Wesley. Sieltä nousee painotus, jonka mukaan usko ja rakkaus tulee laittaa käytäntöön elämässä.

Yhteiskunnallisesti tiedostava

Yli 200 vuoden ajan metodistit ovat ilmaisseet huolensa Jumalan lapsista kaikkialla – köyhistä, orvoista, ikääntyneistä, sairaista, vainotuista ja vangituista.

Ulospäinsuuntautuva

Tehtävämme on muuttaa maailmaa tekemällä opetuslapsia Jeesukselle Kristukselle. Yksinkertaistaen tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme kasvattamaan Kristuksen seuraajia, jotka vuorostaan tavoittavat muita ja opettavat heille Jeesuksen rakkaudesta.

Ekumeeninen

Metodistit näkevät keskustelun ja yhteistyön eri kirkkokuntien välillä pätevänä todistuksena Kristuksen ruumiin yhtenäisyydestä.

Seuraamme kolmea yksinkertaista sääntöä

Nämä säännöt ovat ohjanneet metodisteja alusta saakka:

  • Älä tee pahaa ajatuksin, sanoin tai teoin.
  • Tee kaikkea hyvää, mitä vain voit rakentamalla Kristuksen seurakuntaa sekä rakastaen ja palvellen toisia ja koko luomakuntaa.
  • Pysy Jumalan yhteydessä nauttimalla ehtoollista, lukemalla Raamattua, rukoilemalla ja tekemällä kaikkea hyvää.

Vaikka nämä säännöt ehkä kuulostavat helpoilta, niitä ei ole helppo noudattaa. Tarvitsemme toisiamme ja jatkuvaa Jumalan Pyhän Hengen ohjausta, vaikutusta ja apua, jotta muistamme pitää kaiken yksinkertaisena ja huomion Jumalassa.

Kaikki ovat tervetulleita metodistikirkkoon

Uskomme, että Jumalan armo koskee jokaista ihmistä riippumatta siitä, mistä olet, miltä näytät tai mitä olet tehnyt. Siksi meidän ehtoollispöytämmekin on avoin kaikille.

Metodistina oleminen on kuulumista kirjavaan, maailmanlaajuiseen yhteisöön, joka on liitetty yhteen seurakuntien kautta, jotka jakavat yhteisen uskon ja palvelustehtävän.

Metodistit ovat yhteisellä asialla lähtien paikallisesta seurakunnasta lähiympäristöön ja koko maailmaan. Yhdessä tehden saavutamme enemmän. Maailmanlaajuisesti ajatellen pyrimme paikallisseurakuntien verkostona muuttamaan ihmisten elämän.

Ilmaisemme rakkauttamme Jumalaan opetuslapseuden kautta

Meille kirkko on Jumalan rakkauden jakamista tarjoamalla toivoa ja eheytymistä niille, jotka etsivät lisää merkitystä elämäänsä. Henkilökohtaisen uskon ilmaisu ja julkinen jumalanpalvelus auttavat meitä kasvamaan lähemmäksi Jumalaa, mutta kasvamme uskossamme myös, kun toimimme seurakunnan seinien ulkopuolella auttaaksemme muita.

Kristus ja hänen varhaisimmat seuraajansa auttoivat niitä, jotka sitä tarvitsivat. He hoivasivat sairaita ja hyljättyjä, kun muut käänsivät näille selkänsä. Jeesuksen tavoin meitäkin kutsutaan auttamaan niitä, jotka kärsivät nälästä, sairaudesta tai epäoikeudenmukaisuudesta. Niitä, jotka koettavat selviytyä katastrofista. Niitä, jotka tarvitsevat koulutusta, puhdasta vettä tai vain jonkun, joka auttaa heitä ymmärtämään, että he eivät ole yksin. Pyrimme elämään uskoamme todeksi niin, että voimme saada muutoksen aikaan maailmassa.