Metodistikirkon diakoniatyö sisältyy Uuden Testamentin sanomaan. Kirkon diakoniatyön painotus on yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyssä ja lievittämisessä. Jeesuksen esimerkin mukaan kohtaamme ihmisen, kuuntelemme hänen tarpeitaan ja hätäänsä. Tahdomme auttaa niitä, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa. Diakoniatyö Suomen Metodistikirkon seurakunnissa on organisoitu eri tavoilla, palvelumuotoja ovat esimerkiksi sielunhoito ja rukous sekä diakoninen neuvontatyö. Useissa seurakunnissa järjestetään ruokailu- ja rukoushetkiä, kotikäyntejä, toimintaa ikäihmisille ja hävikkiruoan jakelua. Neuvontatyössä ohjaamme avuntarvitsijoita sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa, toimeentulon
vaikeuksissa, työttömyys- ja asuntoasioissa. Diakoniatyö toimii tiiviisti yhteistyössä erityisesti kansainvälisen maahanmuuttajatyön kanssa.

Kirkolla on oma diakoniatyön tiimi, joka kokoontuu säännöllisesti koulutuksen ja kehittämistyön tiimoilta. Mikäli olet kiinnostunut tulemaan mukaan antoisaan ja palkitsevaan työhön, ota yhteyttä seurakuntasi diakonian vastuunkantajiin tai diakoniajohtajaan. Työ ikäihmisten, mielenterveyskuntoutujien, syrjäytyneiden ja yksinäisten parissa tarvitsee tekijöitä. Tule mukaan rakentamaan auttavaa ja välittävää seurakuntaa!