Evankeliointi on viestintää

3 tammi, 2021
Viime vuosina tiedonvälitys ja kommunikonti on ollut paljon esillä. Uutisissa on pohdittu valeuutisten merkitystä ja on syntynyt aivan uusi termikin, vaihtoehtoinen totuus. Monesti olet ehkä kuullut puhuttavan totuuden jälkeisestä ajasta.

Lähetystyö

6 syys, 2018
Suomen Metodistikirkon lähetystyö on kanava, jonka kautta välitetään sanomaa Kristuksen rakkaudesta kotimaamme ulkopuolelle. Jaamme John Wesleyn ajatuksen ”Koko maailma on pitäjäni – sielujenpelastus on tehtäväni”...

Viestintä

6 syys, 2018
Viestintätoimialan tarkoituksena on yhtenäistää ja keskittää kirkon ulkoista viestintää sekä tiedottamista. Viestinnän organisoinnin kautta edistetään evankeliumin leviämistä maailmaan. Toiminnallisesti tämä näkyy tuotetussa materiaalissa (esim. leht...

Maahanmuuttajatyö

6 syys, 2018
Metodistikirkon maahanmuuttajatyössä paneudutaan maassamme asuviin tai vieraileviin ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin ja toimitaan heidän parissaan ja hyväkseen. Rinnallakulkijuus, avustaminen niin tavaroiden kuin asioinnin kanssa, suomen kielen,...

Koulutus

6 syys, 2018
Koulutustyön tavoite on järjestää Suomen metodistikirkon seurakuntapalvelija- ja maallikkosaarnaajakoulutusta teologisen seminaarin rinnalla. Työn tarkoituksena on palvella muita toimialoja järjestämällä koulutuksia tarpeen mukaan ja palvella kirkon ...

Lapsityö

6 syys, 2018
Evankeliumia lapsille! Perheystävällinen kirkko! Lapsityössä meillä on näky opettaa evankeliumia lapsille heille mieluisin, erilaisin ja luovin keinoin. Meillä on näky olla perheystävällinen kirkko, jossa jokainen ikäryhmä huomioidaan ja lapsiperh...

Nuorisotyö

6 syys, 2018
  • Nuorissa on potentiaalia! Parasta seurakunnan hoitoa on huolehtia lapsista ja nuorista.
  • Helposti odotamme nuorten muuttuvan seurakuntakelpoisiksi, mikä usein jää tapahtumatta, kun aika tekee tehtävänsä. Ehkä siksi seurakuntien...

Kotimaantyö

6 syys, 2018
Metodistikirkon kotimaantyö varustaa seurakuntia ja niiden jäseniä kirkon yhteiseen työhön muuttamaan maailmaa tekemällä opetuslapsia Jeesukselle Kristukselle. Toimialajohtaja: Veli Loponen, veli.loponen@metodistikirkko.fi...

Diakoniatyö

16 maalis, 2018
Metodistikirkon diakoniatyö sisältyy Uuden Testamentin sanomaan. Kirkon diakoniatyön painotus on yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyssä ja lievittämisessä. Jeesuksen esimerkin mukaan kohtaamme ihmisen, kuuntelemme hänen tarpeitaan ja hätäänsä. Tahdomme auttaa niitä, jotka ovat ...