Lähetystyö

6 syys, 2018
Suomen Metodistikirkon lähetystyö on kanava, jonka kautta välitetään sanomaa Kristuksen rakkaudesta kotimaamme ulkopuolelle. Jaamme John Wesleyn ajatuksen ”Koko maailma on pitäjäni – sielujenpelastus on tehtäväni”...

Viestintä

6 syys, 2018
Viestintätoimialan tarkoituksena on yhtenäistää ja keskittää kirkon ulkoista viestintää sekä tiedottamista. Viestinnän organisoinnin kautta edistetään evankeliumin leviämistä maailmaan. Toiminnallisesti tämä näkyy tuotetussa materiaalissa (esim. leht...

Maahanmuuttajatyö

6 syys, 2018
Metodistikirkon maahanmuuttajatyössä paneudutaan maassamme asuviin tai vieraileviin ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin ja toimitaan heidän parissaan ja hyväkseen. Rinnallakulkijuus, avustaminen niin tavaroiden kuin asioinnin kanssa, suomen kielen,...

Koulutus

6 syys, 2018
Koulutustyön tavoite on järjestää Suomen metodistikirkon seurakuntapalvelija- ja maallikkosaarnaajakoulutusta teologisen seminaarin rinnalla. Työn tarkoituksena on palvella muita toimialoja järjestämällä koulutuksia tarpeen mukaan ja palvella kirkon ...

Lapsityö

6 syys, 2018
Evankeliumia lapsille! Perheystävällinen kirkko! Lapsityössä meillä on näky opettaa evankeliumia lapsille heille mieluisin, erilaisin ja luovin keinoin. Meillä on näky olla perheystävällinen kirkko, jossa jokainen ikäryhmä huomioidaan ja lapsiperh...

Nuorisotyö

6 syys, 2018
  • Nuorissa on potentiaalia! Parasta seurakunnan hoitoa on huolehtia lapsista ja nuorista.
  • Helposti odotamme nuorten muuttuvan seurakuntakelpoisiksi, mikä usein jää tapahtumatta, kun aika tekee tehtävänsä. Ehkä siksi seurakuntien...

Kotimaantyö

6 syys, 2018
Metodistikirkon kotimaantyö varustaa seurakuntia ja niiden jäseniä kirkon yhteiseen työhön muuttamaan maailmaa tekemällä opetuslapsia Jeesukselle Kristukselle. Toimialajohtaja: Veli Loponen, veli.loponen@metodistikirkko.fi...

Vuoksenlaakson metodistiseurakunta

6 syys, 2018
Tavoitteena on seurakunnan elämä aina vain lähempänä Jumalaa ja Hänen äänensä kuuleminen. Haluamme olla Raamatun Sanan totuudessa ja pyhityksessä...

Turun metodistiseurakunta

6 syys, 2018
Usko, yhteys, mahdollisuuksien Silta Seurakuntamme Silta on lämminhenkinen seurakunta Turun Nättinummessa. Yhteinen uskomme Jeesukseen ja keskinäinen yhteytemme on monien mahdollisuuksien silta kohti Jumalaa. Seurakunta kutsuu kaiken ikäisiä ja kaikenlaisia ihmisiä yhteyteensä. ...

Tampere: Jeesus sanoo: ”Tulkaa minun tyköni”.

6 syys, 2018
Tampereen metodistiseurakunta on elävä, perheystävällinen seurakunta, jossa on kansainvälinen ilmapiiri.

Porin metodistiseurakunta

6 syys, 2018
Porin metodistiseurakunta on perustettu vuonna 1887 ja se on ensimmäinen suomenkielinen metodistiseurakunta Suomessa. Seurakuntamme sijaitsee aivan Porin keskustan ytimessä, kauniin puiston varrella osoitteessa: Eteläpuisto 17:ssa.

Oulu

6 syys, 2018
Oulun metodistiseurakunta on pieni seurakunta aivan Oulun Tuirassa. Vuonna 2007 seurakunta täytti 100 vuotta.