Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in E:\domains\m\metodistikirkko.fi\user\htdocs\jc.php on line 6
Suomen Metodistikirkko
pyhis.png

Intiatyö

Toimintamuodot - Lähetystyö

HISTORIA:


Toiminta alkoi 1980-luvulla, kun eräs suomalainen opiskelija opintomatkallaan tutustui pastori Paul Frederickiin ja hänen vaimoonsa Vijayaan. He olivat kotoisin köyhästä intialaisesta Nellipudin kylästä,  joka sijaitsee Andhra Pradeshin osavaltiossa. Suomessa tämä opiskelija, Hans Stigzelius, aloitti avustuskeräyksen kylän lapsille ja samalla kummitoiminta vähävaraisten intialaisten lasten hyväksi alkoi.  Pastoripariskunta Vijaya ja Paul Frederick koki elämäntehtäväkseen parantaa lasten koulunkäyntimahdollisuuksia ja sitä kautta myös lasten elinehtoja.

Lue lisää...

 

Suomen Metodistikirkon organisaatio

Kirkko - Kirkko

Suomen Metodistikirkko on osa kansainvälistä United Methodist Churchia. Kirkon juuret ovat John Wesleyn perustamassa piispallisessa Metodistikirkossa, joka perustettiin Yhdysvalloissa joulupäivänä 1784.

Lue lisää...

 

Suomen Metodistikirkko on

Kirkko - Kirkko

 

OSA PYHÄÄ YHTEISTÄ SEURAKUNTAA. Se ei tahdo esiintyä ainoana oikeana, mutta iloitsee saadessaan olla osa Jeesuksen Kristuksen  kirkkoa maan päällä.

VAPAA KIRKKO, jonka valtio on tunnustanut. Sillä on oma kirkkojärjestys, oma jäsenluettelo ja oma papisto. Se on taloudellisesti riippumaton valtiosta ja rahoittaa työnsä jäsenien ja ystävien lahjoituksin.

EVANKELINEN KIRKKO, joka tahtoo yhdistää toisiinsa herätyshurskauden ja kirkollisen muodon. Se tähdentää sitä, että Jumalan rakkaus on rajaton ja että evankeliumin pelastussanoma koskee kaikkia. Se tahtoo sen tähden kutsua ja herättää kaikkia ihmisiä.

TUNNUSTUSKIRKKO, jonka opin perustana ovat Raamattu ja Apostolinen uskontunnustus. John Wesleyn 25 uskonkappaleella ja eräillä muilla hänen laatimillaan teksteillä on tunnustuskirjan luonne. Jäseniltä ei vaadita mitään erityistä uskonoppia, vaan henkiläkohtaisen uskon tunnustaminen. Tärkeintä metodistille on, että hänen elämästään näkyy Jeesuksen Kristuksen seuraaminen.

EKUMEENINEN KIRKKO, joka haluaa aktiivisesti rakentaa kristittyjen yhteyttä. Se pyrkii olemaan suvaitsevainen silti väheksymättä opin ja järjestyksen merkitystä.

KANSAINVÄLINEN KIRKKO, joka toimii kaikissa maanosissa ja jolla siksi on vilkkaita kansainvälisiä yhteyksiä. Maamme metodistikirkko on maailmanlaajuisen samannimisen kirkon osa. (Vuodesta 1968 The United Methodist Church. Suomessa käytetään nimeä Metodistikirkko.)

LÄHETYSTYÖTÄ TEKEVÄ KIRKKO, jolla on laaja työkenttä ei-kristittyjen kansojen joukossa ja joka siten tahtoo levittää Jeesuksen Kristuksen evankeliumia Mestarin käskyn mukaisesti: Menkää kaikkeen maailmaan ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni.

 
KALENTERI